wedi highlight products

Discover our range, our designs and innovations.

Fundo Plano

Det tyndeste wedi element til bruseområde nogensinde

Bruseelementet Fundo Plano er blevet teknisk optimeret med udgangspunkt i kundeønsker. Den tidligere kantede ramme har nu fået et rundt format og kan dermed forkortes hurtigere og mere ukompliceret til ønsket størrelse. Desuden er det blevet meget nemmere at fjerne vandlåsen.

Med kun 65 mm opbygningshøjde er det nye Fundo Plano det hidtil fladeste wedi kompletsystem med integreret afløb og er dermed specielt godt egnet til renovering af ældre ejendomme, hvor hver eneste millimeter tæller. Ekstra tip: Fundo Plano kompletsystemet kan kombineres med den Fundo Top Plano designoverflade.

Fundo Plano
Fundo Plano
Persondataerklæring