Abdichtung im Bad

10 års garanti

Garantien gælder for alle produkter, der står opført i prislisten, og for de forskellige produktegenskaber.

Hvilke forudsætninger skal være opfyldt?

Kunden (den forarbejdende virksomhed) skal have købt  wedi-produktet efter den 01.01.2016. Som udgangspunkt vil 10-års garantien fra dette tidspunkt gælde for alle artikler i prislisten, også for alle bruseelementer med kundespecifikke mål, der beskrives i prislisten.

Garantiydelser:

  • Gratis erstatning for et produkt med fejl/mangler.
  • Godtgørelse af nødvendige og dokumenterede udlæg til saneringstiltag.
  • Godtgørelse af tredjemands materielle skader (undtagen formueskader som f.eks. tabt fortjeneste, driftsafbrydelser eller produktionsomkostninger).

Yderligere forudsætninger:

  • Produkterne skal monteres i henhold til producentens (wedi) monteringsvejledning.
  • Skader skal rapporteres omgående.

General benefits:

Benefits of the building boards:

Benefits of the shower elements:

Ihr Kontakt zu wedi

Ihr Kontakt zu wedi

Sie hätten gerne weitere Informationen zu unseren Bauplatten-Systemen? Dann kontaktieren Sie uns ganz einfach über unser Formular.

What needs to be taken in consideration while sealing a bathroom?